,

We wtorek 19 czerwca, Pani Profesor Danuta Hübner uczestniczyła w Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Sofii.
W trakcie posiedzenia odbyła się ważna debata na temat związków pomiędzy zasadami pomocniczości a współmierności i praktyce ich stosowania przez instytucje unijne.
Uczestnicy rozmawiali także na temat polityki spójności oraz o założeniach przyszłego budżetu unijnego.