,

poniedziałek, 13 lipca

W poniedziałek prof. Danuta Hübner weźmie udział w ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) przed przerwą wakacyjną. Członkowie komisji przeprowadzą analizę projektu opinii w sprawie budżetu UE na rok budżetowy 2021, a także odbędą dyskusję oraz z przedstawicielami OECD i Komisji Europejskiej na temat ostatnich wydarzeń międzynarodowych w dziedzinie opodatkowania cyfrowego.

 

Nadzwyczajne spotkanie komisji AFCO

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji ds. Konstytucyjnych (AFCO) jej członkowie omówią konsekwencje wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego podważającego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE  dotyczące skupowania obligacji krajów strefy euro przez  Europejski Bank Centralny. Kolejnym tematem dyskusji będzie dostosowanie Regulaminu Parlamentu do zmian wynikających z wyjątkowych okoliczności spowodowanych pandemią koronawirusa. W spotkaniu uczestniczyć będzie także prof. Danuta Hübner pełniąca funkcję koordynatora Grupy Europejskiej Partii Ludowej w komisji AFCO.

 

wtorek, 14 lipca

Spotkanie delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z USA

Na środowym spotkaniu delegacji PE ds. relacji z USA dojdzie do wymiany poglądów z Kongresmenem Jimem Costą – współprzewodniczącym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców. Członkowie delegacji, w tym również prof. Hübner, będą dyskutować na temat współpracy Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych w czasach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Innymi tematami rozmów będą również stosunki z Chinami, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z WHO oraz ograniczeń dotyczących przekraczania granic UE przez obywateli USA.