,

W dniach 8 – 10 maja, Pani Profesor Hübner wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Europy w Barcelonie.  

Program obejmował między innymi: udział w debacie współorganizowanej z Uniwersytetem w Barcelonie, na temat przyszłości projektu europejskiego, uczestnictwo w oficjalnych obchodach Dnia Europy organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji i Parlamentu Europejskiego w Barcelonie. Pani Profesor wzięła też udział w koncercie organizowanym przez lokalny oddział Ruchu Europejskiego. Pobyt w Barcelonie był też okazją do spotkań z wieloma dziennikarzami i przedstawicielami organizacji społecznych.