,

IMG_2016_03_31_062

Poniedziałek, 26 lutego

Ostatni tydzień lutego rozpocznie się od posiedzenia komisji do spraw konstytucyjnych. Program posiedzenia przewiduje między innymi dyskusje nt. statusu i finansowania europejskich partii politycznych i fundacji politycznych oraz Europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 

 

Wtorek, 27 lutego

We wtorek w godzinach 10.30 – 11.45 odbędzie się dyskusja dotycząca wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, gdzie Pani Profesor jako członkini grupy sterującej Brexitem wraz z Guy Verhoftsadtem przedstawi stan negocjacji. Posiedzenie komisji możecie Państwo oglądać na żywo tutaj. Pani Profesor otworzy negocjacje z Radą. Tematem spotkania będzie Status oraz finansowanie europejskich partii politycznych i fundacji politycznych. Tego dnia, Pani Huebner weźmie również udział w spotkaniu grupy sterującej Brexitu z Michelem Barnierem, gdzie omawiane będą kolejne etapy negocjacji występowania Wielkiej Brytanii z Unii  Europejskiej. Następnie, odbędzie się seminarium techniczne organizowane przez Komisję Europejską do Spraw Regulacyjnych w negocjacjach.


 

Czwartek, 1 marca

Pani Profesor Huebner spotka się z Mikiem Neilsonem, dyrektorem biura Szkocji przy Unii Europejskiej. Następnie Pani Profesor spotka się z Ambasadorem Portugalii, Nuno Britem.