,

IMG_2016_03_31_062

W poniedziałek oraz wtorek – odbędą się dwa posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), której przewodniczącą jest Prof. Hübner. Agenda spotkania poniedziałkowego  przewiduje m.in. wymianę poglądów z wiceministrem do spraw europejskich Estonii, Panem Mattim Maasikasem. Omawiane będą efekty estońskiej prezydencji. Planowana jest też prezentacja programu prezydencji bułgarskiej przez Monikę Panayotovą, przewodniczącą Rady Unii Europejskiej, wiceminister ds. prezydencji bułgarskiej w Radzie UE w 2018 r.

We wtorek posłowie Komisji AFCO przeprowadzą dyskusję na temat stanu negocjacji w sprawie Brexitu z udziałem Guy Verhofstadta, koordynatora Parlamentu Europejskiego ds. negocjacji dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa. Prof. Hübner jest członkinią Brexit Steering Group.

Ponadto, również we wtorek odbędzie się glosowanie sprawozdania autorstwa Pani Profesor nt. przyszłego skład parlamentu europejskiego. To jeden z najbardziej wrażliwych politycznie sprawozdań w tej kadencji, a szczególnie kwestia liczby miejsc dla każdego z państw członkowskich w Parlamencie Europejskim kolejnych kadencji po brexicie. W toku negocjacji prof. Hübner walczyła o uzyskanie dodatkowego miejsca dla Polski. Obecnie Polska ma 51 mandatów w Parlamencie Europejskim, ale dzięki staraniom prof. Hübner, możliwe będzie dodatkowe miejsce dla naszego kraju. Wniosek, który w Komisji AFCO ma zostać poddany pod głosowanie we wtorek rano, zmniejszyłby liczebność Parlamentu z obecnych 751 do 705. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na pierwszy tydzień lutego.

Posiedzenia możecie Państwo oglądać na żywo tutaj.