,

20170913PHT83807_width_600

13 marca, wtorek

Pani Profesor Hübner weźmie udział w śniadaniu grupy roboczej sterującej Brexitem w Parlamencie Europejskim, gdzie omawiany będzie projekt rezolucji w sprawie ram przyszłych stosunków miedzy UE, a Zjednoczonym Królestwem. Następnie Pani Profesor weźmie udział w debacie plenarnej nt. Wytycznych w sprawie przyszłych stosunków Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, na której wygłosi przemówienie na ten temat. Projekt rezolucji w sprawie ram przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem znajdziecie Państwo tutaj:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20180313&secondRef=SIT&language=PL
Po południu, Pani Profesor odbędzie spotkanie z Dr. Andrew McCormic – Dyrektorem Generalnym Irlandii Północnej ds. stosunków międzynarodowych. Spotkanie dotyczyć będzie roli Parlamentu Europejskiego w procesie Brexitu, w szczególności w odniesieniu do granicy Irlandii Północnej z Irlandią.
14 marca, środa

prof. Hübner spotka się z ambasadorką Izraela Anną Azari, aby omówić najnowsze wydarzenia i problemy dotyczące stosunków między Unią Europejską, a Polską. Spotkanie odbędzie się w Strasburgu podczas sesji plenarnej.

Następnie Prof. Hübner weźmie udział w dyskusji z delegacją USA w Parlamencie Europejskim. W debacie wezmą udział wysocy posłowie do PE zajmujący się stosunkami UE-USA, w tym prof. Huebner. Dyskusje skupią się na oraz problemach handlowych współpracy Unii ze Stanami Zjednoczonymi.

Niedawna decyzja prezydenta Trumpa dotycząca nałożenia ceł na produkty ze stali i aluminium będzie jedną z dyskusji na temat przyszłości stosunków UE-USA.