,

european-council

11 grudnia, poniedziałek

- Wieczorem członkowie Komisji ds. Gospodarczych Parlamentu i walutowych rozpoczną omawianie pakietu czterech sprawozdań dotyczących czterech wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, które zmienią większość przepisów dotyczących sektora bankowego.

 

12 grudnia, wtorek

- Prof. Danuta Huebner spotka się z Jyrki Katainenem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność. Celem spotkania będzie przedyskutowanie wniosku KE dotyczącego nadzoru Komisji nad urzędami centralnych kontrahentów rozliczeniowych (CCP). Prof. Huebner jest odpowiedzialna za raport Komisji Gospodarczej i Monetarnej w tej sprawie.

- Pani Profesor Huebner spotka się też z przedstawicielem obecnej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ministrem ds. europejskich Estonii, Panem Matti Maasikas oraz z Panią Minister Moniką Panayotovą, która funkcje tą pełnić będzie podczas rozpoczynającej się w styczniu 2018 r. prezydencji Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej. Spotkania dotyczyć będą prac Komisji Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor Huebner. Głównym tematem będzie sprawozdanie autorstwa Pani Profesor Huebner nt reformy europejskiego prawa wyborczego, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski 11 listopada 2015 i od tego czasu znajduje się w Radzie. Parlament Europejski chce poznać przyczyny, dlaczego Rada nie posuwa się w pracach oraz ustalić dalsze kroki działania w tym temacie.

- Pani Profesor spotka się z przedstawicielami organizacji New Europeans. Spotkanie dotyczyć będzie procesu Brexitu, a w szczególności praw obywateli oraz przyszłych negocjacji w tym zakresie.

- Następnie prof. Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu politycznym ustalającym reguły negocjacji dotyczących nowego kształtu Rejestru Przejrzystości. Rejestr ten reguluje zasady kierujące lobbyingiem w instytucjach europejskich. Spotkanie jest organizowane przez prezydencję estońską, która doprowadziła do przyjęcia mandatu negocjacyjnego przez Radę Unii Europejskiej. Podobny mandat mają już Parlament Europejski i Komisja Europejska. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele Bułgarii, która obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w styczniu 2018 roku.

- Wieczorem weźmie zaś udział w pierwszym spotkani dotyczącym rocznego sprawozdania na temat Unii Bankowej. Prof. Huebner jest w EPP sprawozdawcą pomocniczym przy pracach nad tym sprawozdaniem.

 

13 grudnia, środa  

- Na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się debata oraz glosowanie rezolucji współautorstwa Profesor Huebner nt. postępu w procesie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pani Profesor, jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych zasiada w grupie sterującej procesem Brexitu w Parlamencie Europejskim. Komisja Europejska i Wielka Brytania porozumiały się w piątek, 8 grudnia 2017 w sprawie pierwszej fazy rozmów dotyczących Brexitu, dając tym samym zielone światło szefom państw i rządów 27 krajów członkowskich do formalnego zdecydowania na szczycie 14/15 grudnia, czy faktycznie postęp ten jest wystarczający i można tym samym przejść do kolejnej fazy rozmów na temat przyszłych unijno-brytyjskich relacji.

Na tym etapie, osiągnięte porozumienie będzie gwarantowało prawa ponad 3 mln obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i ponad miliona Brytyjczyków na kontynencie. Ich prawa będą takie same po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE, szczególnie prawo do mieszkania, pracy i studiowania, prawa obywateli UE do łączenia rodzin, prawa dzieci, prawa do opieki zdrowotnej, emerytur i innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Strony porozumiały się też w kwestii Trybunalu Sprawiedliwości UE, gdzie brytyjskie sądy, jeżeli powezmą wątpliwości rozstrzygając sprawę obywatela UE, będą mogły jeszcze przez osiem lat po brexicie zwrócić się o interpretację. Drugą kluczową kwestią, co do której wypracowano porozumienie jest rozliczenie finansowe. Zobowiązania z jakich ma się wywiązać Wielka Brytania wychodzą poza 2020 rok – rozliczenie wieloletniego budżetu sięgać będą 2023 roku.

Ostatecznie najbardziej problematyczną kwestią w ostatnich dniach była sprawa granicy między Irlandią i Irlandią Północną, gdzie Wielka Brytania zobowiazala sie podjac wszelkie starania o to aby nie bylo “twardej granicy”. Wspolna, ustalona deklaracje stron negocjacyjnych znajdziecie Panstwo tutaj : https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en