,

15-09-28 AFCO, votes-6

9 października, poniedziałek

- Prof. Hübner spotka się z przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd Papierów Wartościowych (ESMA). Tematem spotkania będzie nowa propozycja formy nadzoru nad urzędami centralnych kontrahentów rozliczeniowych (CCP), zgodnie z którą wzrosnąć miałyby uprawnienia ESMA. Prof. Hübner jest sprawozdawczynią tego planu w Parlamencie Europejskim.

- Spotkanie z Panem Jakob von Weizsäckerem, w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ramy dla rozwijania instytucji centralnych kontrahentów rozliczeniowych (CCP), w celu omówienia elementów niedawno opublikowanego projekt sprawozdania na ten temat.

- Kolejne spotkanie dotyczące CCP prof. Hübner odbędzie z Panem Toomasem Vapperem, przewodniczącym grupy roboczej Rady Europejskiej (prezydencja estońska),  pracującej nad wnioskiem Komisji, w sprawie nadzoru nad centralnymi kontrahentami rozliczeniowymi, w celu omówienia podejścia do prezydencji estońskiej do projektu, nad którymi pracuje prof. Hübner.

- następnie prof. Hübner będzie uczestniczyć w dyskusji między członkami komisji ds. gospodarczych i walutowych, a trójką przewodniczących trzech europejskich organów nadzoru finansowego.

- później spotka się z Panem Mark Weinmeister, sekretarzem stanu ds. europejskich Hesji, ladzie w którym znajduje się Frankfurt i siedziba Europejskiego Banku Centralnego.  Tematem spotkania będą oczywiście propozycje funkcjonowania nadzoru nad CCP.

 

10 października, wtorek

- Prof. Hübner weźmie udział w posiedzeniu Komisji ds. Gospodarczych i Walutowych, gdzie jednym z weźmie udział w pierwszej wymianie opinii w na temat nadzoru nad urzędami centralnych kontrahentów rozliczeniowych (CCP).  Osobno prof.  Hübner  spotka się z Patrickiem Pearsonem, szefem specjalnego zespołu tej Komisji powołanego do tego tematu, żeby omówić podejście Komisji do poruszanych kwestii. W tej samej sprawie spotka się z francuską attache ds. Finansów, żeby omówić podejście francuskiego Rządu.

 

pobrane

 

 

11 października, środa

- Posiedzenie komisji spraw konstytucyjnych. Na posiedzeniu tym omawiane będzie sprawozdanie autorstwa Pani Profesor nt. liczebności i składu Parlamentu Europejskiego przyszłych kadencji. Propozycje te określą liczbę mandatów, jakie każde państwo członkowskie otrzyma w następnej kadencji. Trwają ustalenia, czy propozycją Parlamentu Europejskiego będzie wprowadzenie wspólnych okręgów wyborczych, oraz czy Parlament powinien wprowadzić system stałego rozdzielania mandatów. Kolejna kwestia dotyczy Brexitu i jego wpływu na dalszą legislację. Prof. Hübner i jej współsprawozdawca z socjalistycznej grupy S&D przedstawili już wniosek w tej sprawie, a eurodeputowani omówią proponowane poprawki do sprawozdania w środę rano. Na podstawie tych rozmów prof. Hübner i jej współsprawozdawca przygotują negocjacje między grupami politycznymi w sprawie przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. Negocjacje mają zakończyć się na początku grudnia, a w grudniu lub styczniu europosłowie będą głosować nad propozycjami Rady Europejskiej.

- Posiedzenie to jest również poświęcone corocznemu spotkaniu z Parlamentami narodowymi na temat przyszłości Europy, w oparciu o białą księgę Komisji Europejskiej oraz przemówienie przewodniczącego Jean Claude Junckera o stanie Unii. Całość, możecie Państwo oglądać na stronach komisji tutaj.