,

img_4

Debata: „Która droga do lepszej przyszłości europejskiej?”

We wtorek, 9 maja Pani Profesor Hübner weźmie udział w debacie: „Która droga do lepszej przyszłości europejskiej?”

W rocznice Apelu 9 maja wzywającego do nowego renesansu europejskiego BOZAR i CIVICO Europa inicjują wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem europejską debatą obywatelską na temat naszej wspólnej przyszłości. Poruszone zostaną takie tematy jak m.in: Jak zaangażować obywateli i społeczeństwo obywatelskie w przygotowanie nowego etapu w historii Unii? Jak tchnąć nowe życie w nasze demokracje? Jaka jest rola kultury w jutrzejszej Europie?.

CIVICO Europa jest nieformalną grupą liderów i intelektualistów z całej Europy z ambicjami nadania nowego impulsu projektowi europejskiemu.

 

Konferencja AECA

9 maja Profesor Danuta Hübner będzie przemawiać z okazji dnia Europejskiego na prestiżowej Konferencji organizowanej przez „The American European Community Association” (AECA). Uczestnicy konferencji pochylą się nad tematem: „Czy Unia Europejska jest gotowa na wyzwania jakie ją czekają”. Profesor Danuta Hübner, jako ekonomista, nauczyciel akademicki oraz starszy koordynator ds. Polityki UE będzie przemawiać na temat przyszłości Unii Europejskiej. Poruszy gorące tematy, takie jak Brexit i zasady przejrzystości lobbystów. Profesor Danuta Hübner przekaże apel: „Nadszedł czas, aby obywatele europejscy się obudzili!”

 

Posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego

W środę, 10 maja, Profesor Danuta Hübner weźmie udział w posiedzeniu Komisji ds. Handlu Międzynarodowego INTA, podczas którego omówione zostaną relacje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w ramach współpracy gospodarczej. Poruszone zostaną takie kwestie jak polityka handlowa administracji Prezydenta Trumpa, planowane zmiany w podatkach w USA czy inne aspekty związane z transatlantyckimi relacjami handlowymi. W posiedzeniu udział weźmie pan Ignacio Garcia – Bercero – Główny Negocjator Komisji ds. TTIP.

 

Seminarium Komisji Spraw Konstytucyjnych

10 maja Profesor Danuta Hübner, jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych AFCO poprowadzi seminarium na temat Rejestru służącego przejrzystości – lobbyści, Parlament oraz zaufanie publiczne. Profesor Danuta Hübner przywita uczestników oraz przedstawi główne cele tego seminarium. Seminarium będzie się składać z trzech paneli, pierwszy z nich będzie dotyczył krajowych rozporządzeń lobbingowych, drugi efektywnego zastosowania rozporządzeń lobbingowych, trzeci panel będzie zaś dotyczył Lobbingu w Parlamencie Europejskim oraz znalezienia balansu pomiędzy prawami, obowiązkami oraz oczekiwaniami publicznymi.

Parlament Europejski, PHS4B1, 14:00 – 17:30

 

Posiedzenie Biura Europejskiej Partii Ludowej w Irlandii

W dniach 11-12 maja w irlandzkim mieście Wicklow odbywać się będzie Posiedzenie Biura Europejskiej Partii Ludowej, na którym omówione zostaną najważniejsze kwestie polityczne z jakimi obecnie zmierza się Unia Europejska. Członkowie Grupy EPL w Parlamencie Europejskim podczas planowanych dyskusji pochylą się głownie nad kwestiami związanymi z Brexitem oraz przyszłością relacji transatlantyckich na linii UE – USA. Profesor Danuta Hübner będzie miała okazję, aby podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą w odniesieniu do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, przedstawi także najważniejsze aspekty postępującego procesu negocjacyjnego między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Podczas posiedzenia delegacja będzie miała również możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat jednego z kluczowych aspektów Brexitu w ramach odwiedzenia irlandzkiego obszaru przygranicznego.