,

image

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Od 3 do 6 kwietnia Profesor Danuta Hübner weźmie udział w obradach sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W czasie tej sesji, w dniu 5 kwietnia, będzie miała miejsce kluczowa debata dotycząca Brexitu. Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim określą swoje priorytety oraz cele negocjacyjne. Po debacie odbędzie się glosowanie parlamentarne nad rezolucja w tej sprawie. Profesor Danuta Hübner, jako przewodnicząca Komisji ds. Konstytucyjnych weźmie udział w debacie.

Podczas tej sesji parlamentarnej Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wygłosi przemówienie. Wcześniej pełnił on funkcje ministra spraw zagranicznych, a urząd prezydenta objął 19 marca bieżącego roku.

W trakcie kwietniowej sesji parlamentarnej posłowie zajmą się również takimi tematami jak emisje spalin samochodowych oraz zaostrzenie kontroli produkcji samochodów, kontrola używania oleju palmowego w biopaliwach. Kolejnym ważnym tematem będzie debata oraz glosowanie końcowe nad limitami cen hurtowych na transmisje danych w roamingu miedzy państwami UE. Odbędzie się również końcowe glosowanie w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców.

Posłowie porusza również temat mowy nienawiści, populizmu i fałszywych informacji w mediach społecznościach. Beda oni dyskutować o tym, jak skuteczniej reagować na te zjawiska, aby przeszkodzić ingerowaniu w proces demokratyczny w UE, szczególnie podczas wyborów. Dyskusja to odbędzie się w ramach debat poświęconym aktualnym kwestiom o istotnym znaczeniu dla polityki Unii Europejskiej.

 

Brexit

5 kwietnia na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu będzie miała miejsce kluczowa debata dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 29 marca Wielka Brytania oficjalnie poinformowała Wspólnotę o opuszczeniu. Parlament Europejski będzie debatował na ten temat 5 kwietnia, a następnie tego samego dnia przyjmie Rezolucję w sprawie Brexitu. Profesor Danuta Hübner, jako Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych AFCO bierze udział w przygotowaniu projektu tej rezolucji. Bedzie także przemawiać w czasie debaty parlamentarnej.

 

Wyjątkowe spotkanie ECON-BUDG

3 kwietnia Profesor Danuta Hübner weźmie udział we wspólnym spotkaniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) i Komisji Spraw Budżetowych (BUDG). Tematem spotkania będzie Plan inwestycyjny Junckera. Rozważane będą poprawki oraz przedłużenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI).

 

Wyjątkowe spotkanie ECON przygotowujące CCCTB

4 kwietnia Profesor Danuta Hubner weźmie udział w spotkaniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON). Podczas tego spotkania omawiane będą poprawki do Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania Osób Prawnych (CCCTB).

 

Spotkanie z Fransem Timmermansem

4 kwietnia Profesor Danuta Hübner odbędzie spotkanie z Komisarzem Fransem Timmermansem, pełni on funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz komisarza do spraw lepszej regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych w Nowej Komisji Europejskiej, na której czele stanął Jean-Claude Juncker. Spotkanie będzie dotyczyło Rejestrowi służącemu przejrzystości. Rejestr ten stworzono, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania typu, jakie interesy są reprezentowane, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem. Rejestr jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisje Europejska.