,

Życie-po-Brexicie-5-1024x684

Poniedziałek, 25 września

- spotkanie robocze członków Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Tematem jest bieżąca sytuacja gospodarcza i plany EBC dotyczące polityki pieniężnej, zmierzające do stopniowego wycofywania się z nadzwyczajnych środków stymulujących, wprowadzonych podczas kryzysu.

- spotkanie ‘Brexit Steering Group’ nt. procesu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Spotkanie to ma na celu wymianę zdań z głównym negocjatorem Unii, Panem Michel Barnier, który poinformuje euro parlamentarzystów o czwartej turze negocjacji. Dodatkowo, europarlamentarzyści debatować będą nad projektem rezolucji parlamentarnej na temat tychże negocjacji, która ma zostać przedstawiona oraz głosowana podczas październikowej sesji plenarnej (2-5 października) w Strasburgu.

- wieczorem, prof. Hubner weźmie udział w kolacji roboczej grupy Spinelli, która omawiać będzie ostatnie wydarzenia polityczne oraz program prac tego stowarzyszenia na 2018r. Więcej informacji o grupie Spinelli, może Państwo znaleźć tutaj

 

16-06-27 Cdp on Brexit-14

 

Wtorek, 26 września

- spotkanie Hans-Ole Jochumsenem, wiceprezesem grupy Nasdaq, zarządzającej ośmioma giełdami papierów wartościowych w Europie. Pan Jochumsen odpowiada za rynki giełdowe w regionie nordyckim, a tematem spotkania będzie nadzór i rozwiązania w zakresie rachunkowości (CCP) oraz rozwój rynku kapitałowego w regionach bałtyckim nordyckim.

- Pani Profesor Hubner Ponadto, we wtorek, Profesor Hubner dodatkowo spotka się z wiceministrem ds. europejskich prezydencji, Panem Matti Maasikas. Spotkanie dotyczyć będzie prac Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz przyszłości Europy.

- spotkanie z zespołem departamentu Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za usługi finansowe i rynki kapitałowe (DG FISMA) oraz z osobą zajmującą się tematem usług finansowych w ramach grupy zadaniowej ds. artykuły 50.  Celem spotkania jest omówienie bieżących kwestii dotyczących Brexitu i usług finansowych (skutki wycofania, nadzoru itd.).

- Pani prof. Hubner spotka się też z Baroness Anelay, Ministrem Stanu w Departamencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Następnie prof. Hubner odbędzie spotkanie z Szkockim ministrem ds. negocjacji ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE Michaelem Russellem. Dyskusje dotyczyć będą negocjacji wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE i roli, jaką odgrywa w tym procesie Komisja Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczy w Parlamencie Europejskim, prof. Hubner.

- obiad roboczy organizowany przez włoski bank Intesa Sanpaolo dla posłów do PE. Podczas spotkania z głównym ekonomistą i przedstawicielami banku, omawiany będzie temat tzw. kredytów zagrożonych, które w ostatnich latach stanowiły duże zagrożenie dla włoskiego sektora bankowego. Komisja Europejska i Parlament monitorują sytuację i na bieżąco szukają rozwiązań stabilizujących.

 

Środa, 27 września

- Prof. Hubner wygłosi przemówienie przy okazji debaty  organizowanej przez firmę doradczą APCO  Worldwide, na temat rozporządzenia w sprawie przeglądu Europejskiego Rynku Infrastruktury Rynkowej, w szczególności w sprawie propozycji Komisji dotyczącej wzmocnienia nadzoru nad rozliczeniami, którego sprawozdawczynią w Parlamencie jest pani prof. Hubner.

- spotkanie z delegacją Futures Industry Association  Commodity Futures Trading Commission, której przewodniczy Pan Walt Lukken, były zarządzający U.S. Commodity Futures Trading Commission. Spotkanie będzie miało charakter roboczej rozmowy o propozycjach dotyczących kształtowania się rozwiązań w zakresie nadzoru tzw. CCP.

 

Czwartek, 28 września

- Pani prof. będzie prowadzić posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych PE. Program przewiduje dyskusje z Komisją Europejską na temat statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych jak i warsztat na temat wpływu i konsekwencji Brexitu na zdecentralizowane administracje w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej oraz na terytorium zamorskie Gibraltaru. Projekty porządków dziennych oraz sprawozdania z posiedzeń komisji znajdziecie Państwo tutaj.

 

Piątek, 29 września

Pani prof. Hubner weźmie udział w Europejskim Forum Nowych Idei, corocznym międzynarodowy spotkaniu środowisk biznesowych i społecznych, poświęconym dyskusjom na temat przyszłości Europy i jej gospodarki.

- w piątek rano pani. prof. Hubner weźmie udział w dyskusji otwierającej sesję plenarną: Brexit – szansa dla europejskiej jedności, czy początek efektu domino?

- następnie prof. Hubner odbędzie spotkanie z Michelem Barnier, głównym negocjatorem Brexitu ze strony UE. Po tym spotkaniu wspólnie uczestniczyć będą w lunchu dla przedstawicieli środowiska gospodarczego, podczas którego przedstawiony zoastaną stan i perspekrywy negocjacji ws. Brexitu.

- później prof. Hubner odbędzie spotkania się z panem Sławomirem Sikorą prezesem polskiego oddziału Citibanku, a także Luisą Santos, dyrektorka Departamentu Spraw Zagranicznych BusinessEurope. Tematem spotkań będą bieżące prace nad Brexitem.

- po tych spotkaniach prof. Hubner weźmie udział w otwartym spotkaniu w ramach serii Zatoki Dialogu, którego formułą będzie polegałą na otwartej rozmowie z Panią profesor, na szerokie spektrum spraw gospodarczych, europejskich i politycznych, łącznie z pytaniami publiczności. Spotkanie moderować będzie Pan Michał Kobosko.

- kolejno prof. Hubner weźmie udział w dyskusji w ramach debat Okrągłego Stołu pt. Polska i EURO – czas na decyzję. Debatę prowadzić będzie Pan Michał Broniatowski, szef polskiej sekcji Politico.pl

- ostatnim elementem bogatego programu EFNI będzie gala finałowa, planowana na piątkowy wieczór.

 

Po-co-nam-Europa-11-1024x684