,

pobrane

Poniedziałek, 23 października

Odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych poświęcone statutowi i finansowaniu europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Komisja AFCO od stycznia bieżącego roku w trybie pilnym zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia nr 1141/2014.

Głównymi celami reformy są:

  • zapobieganie nadużyciom wynikającym z sytuacji, w których deputowani lub partie narodowe wspierają więcej niż jedną partię polityczną w Europie;
  • zwiększenie proporcjonalności finansowania UE do reprezentacji Parlamentu Europejskiego;
  • oraz zwiększenia przejrzystości finansowania poprzez obniżenie współfinansowania wymaganego od partii politycznych.

W poniedziałek, odbędzie się przedstawienie sprawozdania, które znajdziecie Państwo tutaj.

Obrady można na żywo śledzić tutaj: 20:25

 

20170913PHT83807_width_600