,

60lat_traktaty

Spotkanie Komisji Spraw Konstytucyjnych AFCO

20 i 21 marca Profesor Danuta Hübner przewodniczyć będzie obradom Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO). W czasie posiedzenia będzie omawiana opinia Komisji AFCO autorstwa Profesor Hübner na temat Systemu gwarancji depozytów bankowych (EDIS). Projekt ten ma na celu zacieśnić Unię Bankową, umocnić ochronę deponentów bankowych, zwiększyć stabilność finansową oraz zwiększyć niezależność banków od państw.

Następnego dnia, 21 marca odbędzie się głosowanie nad tym projektem.

 

Wysłuchanie publiczne AFCO

20 marca, z inicjatywy Profesor Hübner, Przewodniczącej Komisji AFCO, odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat „Rozwóju Demokracji Europejskich”. Posłowie wraz z ekspertami będą rozważać, jak bardzo Europa potrzebuje zaangażowania obywateli, żeby być naprawdę demokratyczna. Glos zabiorą Profesor Peter Wagner, Profesor Daniel Innerarity, Profesor Kalypso Nicolaidis oraz Pan Aidan O’Sullivan.

 

Seminarium AFCP

20 marca Profesor Hübner, jako Przewodnicząca Komisji AFCO, poprowadzi seminarium na temat: „Wdrażania postanowień Traktatu na szczeblu narodowym”. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola Parlamentów Narodowych w Unii Europejskiej oraz jakie wyzwania na nie czekają. Profesor Hübner poprowadzi panel, w którym eksperckie prezentacje przedstawią Dr Olivier Rozenberg, Dr Diane Fromage oraz Dr Luis Heleno Terrinha.

 

Spotkanie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego (INTA)

20 i 21 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniach Komisji ds. Handlu Międzynarodowego (INTA). Eurodeputowani będą omawiać takie tematy jak niezależne środki handlowe dla Ukrainy, wpływ handlu międzynarodowego oraz polityki Unii Europejskiej na handel globalny. Dyskusja będzie również dotyczyła stanu negocjacji nt. handlu międzynarodowego z Jean-Luc Demarty, Dyrektorem Generalnym ds. Handlu z Komisji Europejskiej.

 

Spotkanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)

21 i 22 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniach Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Podczas tych spotkań będzie miała miejsce dyskusja z Prezydentem Eurogrupy Jeroenem Dijsselbloem, oraz z Prezydentem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wernerem Hoyer.

 

Spotkanie z Panem Jochumsen

21 marca Profesor Danuta Hübner spotka się z Hans-Ole Jochumsenem, wice-prezydentem Nasdaq. Tematem spotkania będzie rozwój europejskich rynków finansowych oraz inne kwestie powiązane z przepisami regulującymi infrastrukturę rynku finansowego.

 

Spotkanie z delegacją Stanów Zjednoczonych

22 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu z delegacją Stanów Zjednoczonych. Tematem głównym dyskusji będą relacje pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi po objęciu stanowisk przez nową administrację. Członkowie Parlamentu rozpoczną przygotowania do rozmów o ustawie transatlantyckiej.

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Unii Bankowej

22 i 23 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu grupy roboczej Unii Bankowej, podczas którego odbędą się rozmowy z Elke Koenig, przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), Steven Maijoor, przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz z przedstawicielami CCP Eurex, banku BNP Paribas, zarządzającym aktywami Blackrock.

Będą oni dyskutować z Posłami o propozycji Komisji, jej mocnych stronach oraz punktów gdzie interwencja będzie potrzebna. Profesor Danuta Hübner zada pytania oraz przedstawi swoją opinię na temat projektu.

 

Następnie, członkowie Komisji Gospodarczej i Monetarnej będą dyskutować z Elke Koenig, przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), na temat zasad reformy systemu bankowego oraz na temat zastosowania zasad zawierających odpowiedzialność banków w zakresie posiadania wystarczającej ilości aktywów, na pokrycie ewentualnych strat. Następnie odbędzie spotkanie Grupy roboczej ds. Unii Bankowej, z Daniele Nouy, przewodniczącą Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego, która zaprezentuje raport z działalności Europejskiego Banku Centralnego.

 

Spotkanie z Panem Rolandem Strauss

23 marca Profesor Danuta Hübner odbędzie spotkanie z Ronaldem Strauss, Dyrektorem Forum Wiedza dla Innowacji, którego Profesor Hübner jest członkiem zarządu, oraz z Robertem Fisher, nowo wybranym dyrektorem Forum. Tematem spotkania będą planowane wydarzenia: forum oraz Szczyt Europejskich Innowacji 2017.

 

Spotkanie przy okrągłym stole: EU-US

22 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Spotkanie dotyczyć będzie Wymiaru Ekonomicznego dla Strategii Transatlantyckiej 2020.

 

Spotkanie z delegacją z duńskiego Parlamentu

23 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu z delegacja duńskiego Parlamentu pracującą nad Brexitem. Spotkanie będzie dotyczyć rozwoju wydarzeń związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

Spotkanie z Mikołajem Dowgielewiczem

23 marca Profesor Danuta Hübner odbędzie spotkanie z p. Mikołajem Dowgielewiczem, przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Brukseli. Spotkanie będzie dotyczyło Brexitu oraz jego wpływu na Europejski Bank Inwestycyjny.

 

60 rocznica podpisana traktatów rzymskich

W dniach 25 – 26 marca w Rzymie Profesor Danuta Hübner będzie uczestniczyć w obchodach 60 rocznicy podpisania traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Obchody są współorganizowane z Grupą Spinelli i będą obejmować konferencję oraz marsz na 60-lecie podpisania Traktatów.