,

14-11-11 ECON, Comm Vestager-12

poniedziałek, 2 października

- Pani Profesor Hübner weźmie udział w spotkaniu Grupy Sterującej nt Brexitu, koordynującej prace Parlamentu Europejskiego w zakresie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na którym omawiane będą poprawki składane do projektu sprawozdania parlamentarnego na temat stanu negocjacji wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Projekt tego sprawozdania przedstawiany będzie na posiedzeniu plenarnym we wtorek, 3 października rano gdzie Pani Profesor zabierze glos. Projekt sprawozdania znajdziecie Państwo tutaj

Głosowanie sprawozdania odbędzie się w środę. Program sesji plenarnej znajdziecie Państwo tutaj a tu można posiedzenia oglądać na żywo

 

wtorek, 3 października

- Prof. Hübner weźmie udział w spotkaniu zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku na temat regulacji ram prawnych poprawiających funkcjonowanie rozliczeń instrumentów pochodnych na europejskim rynku kapitałowym. Prof. Hübner jest sprawozdawcą pomocniczym tego projektu.

- Pani Profesor Hübner weźmie też udział w corocznym spotkaniu z komisarzami europejskimi na temat pogłębiania Unii monetarnej i walutowej oraz Unii Rynków Kapitałowych.

- Następnie tego dnia Pani Profesor spotka się z osobami zarządzającymi liniami lotniczymi Airlines for America oraz Ryanair, na temat wpływu Brexitu na te firmy oraz cały sektor.

 

środa, 4 października

- Prof. Hübner spotka się z Ursem Wielandem, dyrektorem ds. rozwoju w SIX-clear, centrum rozliczeniowym CCP w Szwajcarii, aby omówić nadzór nad rozliczaniem transakcji na instrumentach pochodnych między Unią a krajami trzecimi.

- Następnie spotka się z Lawrencem Nortonem, przedstawicielem Departamentu Skarbu USA w Europie i Adamem Shubem z Charge d’Affaires ambasady USA. Będą rozmawiać o kwestiach związanych z regulacjami rozliczeń transakcji na instrumentach pochodnych i ich nadzorem oraz o pracy grupy sterującej PE ws. Brexitu.

- Potem prof. Hübner spotka się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem, w celu omówienia wniosku KE, dotyczącego zmiany przepisów dotyczących europejskiej infrastruktury rynkowej w celu wzmocnienia ram nadzoru dla transakcji na instrumentach pochodnych.

- Profesor Hübner spotka się też z Panem Jochem Wiersem, szefem Holenderskiej grupy roboczej nt. Brexitu.