,

EP-037503A_Hubner_plenary

Spotkanie z Julien Jardelot i  Corentine Poilvet Clediere z LCH Clearnet

W poniedziałek, 19 czerwca, Pani Profesor Hübner spotka się z p. Julien Jardelot i p. Corentine Poilvet Clediere z LCH Clearnet, aby omówić propozycję Komisji Europejskiej z dnia 13 czerwca dotyczącą nadzoru nad kontrahentami centralnymi wprowadzonego poza UE. Poruszona zostanie również kwestia postępu prac nad propozycją regulacji w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych.

 

Konferencja „Przyszłość Europy: Co właściwie myśli publiczność i elity?”

We wtorek, 20 czerwca 2017 Pani Profesor Hübner weźmie udział i wygłosi główne przemówienie podczas konferencji „Przyszłość Europy: Co właściwie myśli publiczność i elity?”

Konferencja ta jest organizowana przez Europejskie Centrum Polityki i Chatham House z okazji prezentacji nowego raportu na temat przyszłości Europy. Raport opiera się na analizie przeprowadzonej na początku bieżącego roku w 10 krajach członkowskich Unii. Analiza ta miała na celu badanie postawy politycznej i integracji UE wśród europejskiego społeczeństwa. Pani Profesor przedstawi to sprawozdanie oraz weźmie udział w debacie mającej na celu analizę wyciągniętych wniosków.

Debata odbędzie się w Centrum konferencyjnym EPC w Brukseli, 14-16 Rue du Trône, w godzinach 10.30-12.00 (rejestracja od 10.10.)

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapisy na adres:  n.news@epc.eu

 

Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

We wtorek, 20 czerwca w godzinach 15-18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Posiedzenie te rozpocznie się wysłuchaniem publicznym nt. Brexitu i konstytucjonalnych wyzwań tego procesu (15.00-17.00 w sali ASP 3E2).

Dodatkowo, agenda AFCO przewiduje dyskusje opinii autorstwa Pani Profesor Hübner  nt. ogólnego Budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje oraz prezentacje sprawozdania na temat wdrażania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych.

 

Dyskusja Sieci Współpracy Transatlantyckiej

We wtorek, 20 czerwca, Pani Profesor Hübner weźmie udział w dyskusji TPN (Sieć Współpracy Transatlantyckiej) poświęconej sytuacji Unii Europejskiej po Brexicie. W spotkaniu udział wezmą zarówno politycy, jak i osoby związane z biznesem w celu omówienia ważnych kwestii gospodarczych związanych z relacjami transatlantyckimi. Pani Profesor Hübner, ze względu na swoje zaangażowanie w prace związane z procesem Brexitu, omówi jego wpływ na gospodarkę.

 

Spotkanie raporterów – cieni

20 czerwca, Pani Profesor Hübner weźmie udział w spotkaniu raporterów – cieni poświęconemu propozycji Komisji Europejskiej w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych.

 

Posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON)

Tego samego dnia, po południu, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych, w którym udział weźmie p. Valdis Dombrovskis,  komisarz ds. euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny również za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych. Rozmowy dotyczyć będą bieżących prac Komisji Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego (INTA)

W dniach 19-20 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego. Jej członkowie pochylą się głównie nad takimi kwestiami jak: równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE, raport z badania: „In pursuit of an international investment court”, a także omówią bieżące trendy w handlu międzynarodowym z panem Roberto Azevêdo, dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Handlu.

 

Spotkanie z polskimi dziennikarzami w Brukseli

W środę 21 czerwca Pani Profesor spotka się z polskimi dziennikarzami radia, internetu i telewizji przebywającymi tego dnia w Brukseli na seminarium. Pani Profesor rozmawiać będzie głównie o procesie Brexitu oraz przyszłości Unii Europejskiej jak i bieżących tematach politycznych.

 

Spotkanie z p. Markiem Porterem z Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego

W środę, Pani Profesor spotka się z Panem Markiem Porterem z Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego. Spotkanie to dotyczyć będzie Brexitu i roli Komisji Spraw Konstytucyjnych w tym procesie.

 

Spotkanie z delegacją reprezentantów UK Law Societies

W środę Pani Profesor odbędzie spotkanie z delegacja reprezentantów UK Law Societies. Spotkanie to dotyczyć będzie perspektyw Brexitu, roli Komisji Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor, w tym procesie.

 

Spotkanie delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

W środę, 21 czerwca, odbędzie się spotkanie delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, podczas którego omówione zostaną ostatnie rozmowy przeprowadzone z amerykańskimi politykami. Pani Profesor Hübner, podczas ostatniego Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawczego odbywającego się na Malcie, brała udział w rozmowach z przedstawicielami Kongresu USA na temat przyszłych relacji na linii UE – USA. Środowe spotkanie będzie okazją do kontynuowania wewnętrznych konsultacji na ten temat.

 

Inaugurujące spotkanie grupy monitorującej Komisji INTA ds. Brexitu

W środę obędzie się również inaugurujące spotkanie grupy monitorującej Komisji INTA ds. Brexitu. Pani Profesor Hübner, jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, która zajmuje się procesem Brexitu, została zaproszona do dołączenia do tego zespołu, aby regularnie omawiać z pozostałymi członkami kwestie związane z handlem.

 

Spotkanie z p. Daniele Nouy, przewodniczącą rady nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego

Tego samego dnia, Pani Profesor Hübner, jako członkini grupy roboczej zajmującej się Unią Bankową, weźmie udział w spotkaniu z p. Daniele Nouy, przewodniczącą rady nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego. Pani Nouy wygłosi przemówienie  skierowane do członków Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych na temat nadzoru EBC nad bankami oraz propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej regulacji sektora bankowego.