,

canada

Głównym celem delegacji AFCO jest wymiana poglądów z parlamentarzystami i władzami wykonawczymi, a także z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami analitycznymi i środowiskiem akademickim na tematy procesu konstytucyjnego i politycznego w Kanadzie. Spotkania dotyczyć będą miedzy innymi funkcjonowania kanadyjskiego rejestru przejrzystości, który uznawany jest za model na poziomie międzynarodowym. Ponadto rozmowy dotyczyć będą prawa wyborczego oraz funkcjonowania kanadyjskiego systemu partyjnego w świetle reformy europejskiego systemu wyborczego. Główne punkty programu to

  • We wtorek, 19 września Pani Profesor Huebner wraz z delegacja odbędzie spotkania w departamencie sprawiedliwości oraz w komisji odpowiedzialnej za lobbying w Kanadzie. Dodatkowo tego dnia nastąpi spotkanie z doradcami Premiera oraz ministra spraw zagranicznych w sprawie stosunków federalno-prowincjonalnych i terytorialnych na tematy ewolucji federacji i kanadyjskiej jedności,
  • W środę, 20 września nastąpi spotkanie z studentami oraz środowiskiem akademickim uniwersytetu Carleton na temat Brexitu,
  • W czwartek, 21 września odbędzie się wizyta w Zgromadzeniu Narodowym Quebecu oraz spotkanie ze studentami uniwersytetu Laval.

Profesor Danuta Huebner jest przewodniczy pracom Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.