,

ds2

Spotkanie transatlantyckiej grupy roboczej Sieci Idei Europejskich

W dniach 17-20 lipca w Waszyngtonie odbywać się będzie spotkanie Grupy Transatlantyckiej organizowane przez Sieci Idei Europejskich przy współpracy z Instytutem Hudsona oraz Instytutem Republikańskim.

Sieć Idei Europejskich (EIN) to think tank Europejskiej Partii Ludowej promujący nowy sposób myślenia o głównych wyzwaniach stojących przed krajami Unii Europejskiej.

Wydarzenie to organizowane jest co roku i stanowi okazję do omówienia kluczowych zarówno dla Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych kwestii. W ramach spotkania Profesor Danuta Hübner będzie panelistą dyskusji poświęconej wpływowi Brexitu na przyszłe relacje transatlantyckie. W rozmowach uczestniczyć będą również przedstawiciele Kongresu Stanów Zjednoczonych.

 

Tydzień Transatlantycki organizowany przez Sieć Współpracy Transatlantyckiej

W tym samym czasie, również w Waszyngtonie, odbywać się będzie Tydzień Transatlantycki organizowany przez Sieć Współpracy Transatlantyckiej (TPN). W wydarzeniu tym udział wezmą zarówno przedstawiciele świata polityki, jak i biznesu, a jego celem jest znalezienie wspólnego stanowiska w ważnych, gospodarczych kwestiach. Profesor Danuta Hübner weźmie udział w rozmowach dotyczących m.in. regulacji rynku finansowego, relacji gospodarczych na linii UE – USA , przyszłości handlu międzynarodowego. Tydzień Transatlantycki uwieńczy środowe przyjęcie, podczas którego nastąpi podsumowanie całego wydarzenia.