,

20170904PHT83015-cl

15 października, poniedziałek

Odbędzie się posiedzenie parlamentarnej Grupy Sterującej ds. Brexitu. W spotkaniu weźmie udział Michel Barnier, który członkom grupy przedstawi informację o przebiegu zakończonej, piątej tury negocjacji.

Grupa Sterująca ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim, to sześcioosobowy zespół posłów, pracujący pod egidą Konferencji Przewodniczących. Celem Grupy jest koordynacja wszystkich prac PE w kwestii Brexitu. Odpowiadają za przygotowanie debat, opinii i rezolucji Parlamentu dotyczących wycofania się Wielkiej Brytanii z UE. Przewodniczącym Grupy jest Guy Verhofstadt. Prócz niego w skład wchodzą: Danuta Hübner, Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer.