,

60lat_traktaty

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Od 13 do 16 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w obradach sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W czasie tej sesji główne tematy debat to: Debata na temat Rady Europejskiej 9-10 marca oraz Deklaracji rzymskiej z Tuskiem, Junckererem, premierem Gentilonim, Finalne głosowanie Parlamentu nad prawami akcjonariuszy w UE, Handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami: posłowie wypowiedzą się w sprawie nałożenia na importerów wymogów „należytej staranności”, Skuteczniejsze inspekcje żywnościowe pomiędzy gospodarstwem a stołem, Gospodarowanie odpadami: więcej recyklingu, mniej składowania, „Global gag”: anty-aborcyjna zasada „globalnego knebla” wprowadzona przez USA, Posłowie wysłuchają także pozycji Komisji wobec planów niemieckich opłat drogowych

 

Specjalne posiedzenie Komisji ECON-BUDG

13 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział we wspólnym spotkaniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) i Komisji Spraw Budżetowych (BUDG). Członkowie komisji spotkają się z wice-przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz komisarzem ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności p Jyrki Katainenem. Tematem spotkania będzie program pracy Komisji, w szczególności Fundusz EFSI.

 

Brexit

13 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w kolacji z kluczowymi politykami Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnymi za negocjacje Brexitu. Spotkanie organizuje Guy Verhofstadt, belgijski poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym grupy liberalnej, odpowiedzialny za negocjacje Brexitu ze strony PE. Główny temat spotkania to Brexit oraz jego konsekwencje i dalsze kroki przywódców UE.

 

Priorytetowa Debata Plenarna

14 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w obradach sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, podczas której odbędzie się kluczowa debata dotycząca Białej Księgi na temat przyszłości Unii Europejskiej.

 

Debata z Komisarzem Moscovici

14 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wsparcia finansowego, podczas którego odbędzie się debata z komisarzem Pierre Moscovici, który pełni funkcje komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i cel Komisji Europejskiej.

 

Spotkanie z Prezydencją Maltańską

15 marca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami maltańskiej prezydencji na temat rejestru transparentności.

 

60 rocznica Traktatów Rzymskich

W dniach 16 – 17 marca Pani Profesor Danuta Hübner będzie uczestniczyć w Konferencji Przewodniczących Parlamentów, która odbywa się z okazji 60 rocznicy podpisania traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Konferencja odbędzie się w Rzymie. Profesor Hübner będzie towarzyszyć Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.