,

15-04-20 BUDG - ECON, vote on EFSI-12

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Od 12 do 15 czerwca Profesor Danuta Hübner weźmie udział w obradach sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W czasie tej sesji europosłowie pochylą się między innymi nad kwestiami związanymi ze zmianą klimatu – odbędzie się głosowanie nad wprowadzeniem nowych rozwiązań zmniejszających emisję CO2 w krajach UE oraz debata poświęcona wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego. Omówiony zostanie również problem nierówności kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym. Odbędzie się także finalne głosowanie nad nowymi klasami energetycznymi sprzętów AGD (klasy A-G zastąpią dotychczasowe znakowanie A+/A++/A+++). Ta sesja plenarna będzie również okazją do świętowania 30-lecia istnienia programu Erasmus+, z którego skorzystało już ponad 9 milionów studentów z krajów Unii.

 

Posiedzenie Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych – głosowanie dot. przejrzystości podatkowej

W poniedziałek, 12 czerwca, podczas posiedzenia Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych (ECON), odbędzie się głosowanie nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą zwiększenia przejrzystości podatkowej. Zgodnie z nowymi zasadami, firmy byłyby zobligowane do ujawniania informacji odnośnie liczby pracowników, zysku oraz płaconego podatku we wszystkich krajach UE, w których prowadzą działalność.

 

Spotkanie z Ambasadorem Królestwa Niderlandów

We wtorek, 13 czerwca Pani Profesor spotka się z Ambasadorem Królestwa Niderlandów, Panem Robertem de Groot. Spotkanie dotyczyć będzie sprawozdań, nad którymi pracuje Pani Profesor: reformy europejskiego prawa wyborczego oraz składu Parlamentu Europejskiego.

 

Spotkanie z Panem Grahamem Watsonem

We wtorek, 13 czerwca Pani Profesor spotka się także z Panem Grahamem Watsonem. Spotkanie dotyczyć będzie Brexitu oraz roli Komisji Spraw Konstytucyjnych w tym procesie.

 

Spotkanie z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Panem Antonio Tajani

Tego samego dnia, Pani Profesor odbędzie spotkanie z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Panem Antonio Tajani. Spotkanie dotyczyć będzie zbliżających się negocjacji nt. Rejestru Przejrzystości. Pani Profesor jest główną negocjatorką nowego porozumienia miedzy-instytucjonalnego w tym temacie. Porozumienie to ma na celu wprowadzenie solidnego systemu gwarantującego przejrzystość działalności lobbingowej w oparciu o istniejący dobrowolny rejestr służący przejrzystości Parlamentu i Komisji. Komisja proponuje, aby na wszystkie trzy instytucje – w tym także Radę – po raz pierwszy nałożony został wymóg stosowania takich samych norm minimalnych. Więcej informacji oraz Wniosek Komisji w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości znajdziecie Państwo tutaj.

 

Drugie spotkanie zespołu negocjacyjnego ds. CCP

Również we wtorek, 13 czerwca, będzie miało miejsce drugie spotkanie zespołu negocjacyjnego, który pracuje nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia regulacji w związku z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją kontrahentów centralnych (CCP). Pani Profesor Hübner weźmie udział w tym spotkaniu jako sprawozdawca – cień Europejskiej Partii Ludowej.

 

Spotkanie z delegacją dziennikarzy hiszpańskich

W środę 14 czerwca, Pani Profesor spotka się z delegacją dziennikarzy hiszpańskich i udzieli wywiadów nt. przyszłości Europy, procesu Brexitu oraz prac Komisji Spraw Konstytucjonalnych, której przewodniczy.

 

Konferencja grupy Spinelli

W piątek, 16 czerwca Pani Profesor Hübner przebywać będzie w Madrycie na konferencji grupy Spinelli „Europa na rozdrożu: czas na ukończenie europejskiej jedności politycznej”.

Więcej nt. konferencji oraz grupy Spinelli znajdziecie Państwo tutaj.