,

depositphotos_44093345-Flag-of-european-union-and

Spotkanie z ambasadorem Wielkiej Brytanii przy UE, Sir Timem Barrowem.
W poniedziałek, 11 września Pani Profesor Huebner spotka się z Ambasadorem Wielkiej Brytanii przy UE, Sir Tim Barrow. Spotkanie to dotyczyć będzie negocjacji procesu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii i roli, jaka odgrywa w tym procesie komisja spraw konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor Huebner.

 

Również w poniedziałek 11 września odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie komisji spraw konstytucyjnych (AFCO), której przewodniczy Pani Profesor Huebner. Na spotkaniu tym zostanie przedstawiony projekt sprawozdania autorstwa Pani Profesor nt Składu Parlamentu Europejskiego.

 

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem

12 września prof. Huebner spotka się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem. Tematem spotkania będzie nowelizacja dyrektywy usług płatniczych, szczególnie regulacje standardów technicznych w procesie uwierzytelniania klientów i bezpiecznej komunikacji. RTS będzie między innymi regulować techniczne sposoby, w jakich podczas transakcji płatniczych banki i inne podmioty zaangażowane we wcześniejsze etapy transakcji komunikują się ze sobą w bezpieczny sposób, tak, aby zapewnić konsumentom większą ochronę i chronić ich dane w przypadku kradzieży. W procesie ważne jest, aby zachować pewien stopień konkurencji i umożliwiając nowym podmiotom wejście na rynek. Prof. Huebner omówi opcje wybrane przez Komisję i przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego w celu rozwiązania tych kwestii i ewentualnych ulepszeń, jakie można wprowadzić do obecnego zestawu norm.

 

Spotkanie z Ambasadorem Słowacji przy UE, Panem Peterem Javorcikiem

We wtorek, 12 września Pani Profesor Huebner odbędzie spotkanie z Ambasadorem Słowacji przy UE, Panem Peter Javorcik. Spotkanie dotycz będzie przyszłości UE oraz prac komisji spraw konstytucyjnych, której przewodniczy Profesor Huebner.

Pani Profesor Huebner spotka się też z grupą hiszpańskich dziennikarzy, którzy przebywać będą w Strasburgu z okazji orędzia stanie Unii przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean Claude Junckera. Pani Profesor mówić będzie o przyszłości Europy oraz nadchodzących wyzwaniach UE.

 

Obiad roboczy Grupy Spinelli i posiedzenie Grupy Sterującej ds. Brexitu
W środę, 13 września Pani Profesor Huebner weźmie udział w obiedzie roboczym grupy Spinelli na temat przyszłości Europy w obliczu orędzia o stanie Unii.

Również w środę, Pani Profesor Huebner spotka się z Grupa Sterująca w Parlamencie Europejskiej na temat Brexitu i dalszych negocjacji procesu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

 

Konferencja Eurofi Financial Forum
Od 14 do 15 września prof. Huebner będzie brała udział w Eurofi Financial Forum, zorganizowanym w Talinie przez estońską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Konferencja dwa razy w roku gromadzi głównych decydentów i interesariuszy w zakresie europejskich usług finansowych. Celem jest omawianie bieżących kwestii gospodarczych i finansowych. Prof. Huebner weźmie udział w piątek w panelu “Unia bankowa: jak skuteczniej wzmacniać jej filary?” wraz z Sabine Lautenschläger z SSM, Elke König z SRB, Andrea Enria z Europejskiej Agencji Bankowości, Esther De Lange z Komisji Gospodarczej i Walutowej Parlamentu Europejskiego, François Villeroy de Galhau z Banque de France i José Manuel González Páramo z banku BBVA. Prof. Huebner spotka się również z kluczowymi przedstawicielami sektora bankowego, zarządzania aktywami, a także z przedstawicielami Europejskiego Banku Centralnego.