,

EU flags are seen out outside European Commission headquarters in Brussels

Posiedzenie zarządu Centrum Europejskich Studiów Politycznych

10 lipca, Pani Profesor Hübner weźmie udział w posiedzeniu zarządu Centrum Europejskich Studiów Politycznych (CEPS), którego jest członkiem.

 

Trzecie spotkanie zespołu negocjacyjnego ds. CCP

Tego samego dnia, odbędzie się trzecie spotkanie zespołu negocjacyjnego, który pracuje nad wprowadzeniem regulacji w związku z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją kontrahentów centralnych (CCP). Pani Profesor Hübner weźmie udział w tym spotkaniu jako sprawozdawca – cień Europejskiej Partii Ludowej.

 

Posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego (INTA)

10 i 11 lipca odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego (INTA). Tematem, ostatniego przed wakacyjną przerwą spotkania, będzie między innymi opinia prawna Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu opuszczania przez Wielką Brytanię struktur unijnych. Podczas tego posiedzenia odbędzie się również debata z Urve Palo – estońską minister przedsiębiorczości reprezentującą urzędującego przewodniczącego Rady na temat priorytetów prezydencji Estonii w Radzie UE w obszarze handlu międzynarodowego. Komisja omówi także umowy o wolnym handlu między UE a Japonią – EPA/ FTA (Economic Partnership Agreement/ Free Trade Agreement), co do których osiągnięto ostatnio porozumienie.

 

Spotkanie grupy roboczej ds. Unii Bankowej

11 lipca, Pani Profesor Hübner weźmie udział w spotkaniu grupy roboczej ds. Unii Bankowej, w ramach którego odbędzie się dyskusja z Panią Margrethe Vestager, komisarzem ds. konkurencji, poświęcona ostatnim przypadkom niewypłacalności banków i rezolucji bankowej.

Następnie członkowie grupy roboczej omówią te kwestie z Panią Elke Koenig, przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB).

 

Posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych

Pani Elke Koenig zaprezentuje również coroczny raport dotyczący działalności SRB wszystkim członkom Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON).

Podczas posiedzenia Komisji ECON odbędzie się także debata z Panem Nielsem Thygesenem, przewodniczącym nowo powstałej Europejskiej Rady Fiskalnej, której głównym zadaniem jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Komisji Europejskiej w związku z koordynacją polityki makroekonomicznej państw strefy euro.

Członkowie Komisji będą również głosować nad propozycją, której celem jest zredukowanie dodatkowych kosztów dla banków wynikających z wprowadzenia nowych standardów rachunkowości.

Na końcu posiedzenia odbędzie się debata z estońskim ministrem finansów – Toomasem Tõnistem. Będzie to okazja do omówienia programu nadchodzącej prezydencji Estonii w Radzie UE w kwestiach związanych z gospodarką i finansami.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

W środę, 12 lipca odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor Hübner.
Porządek dzienny posiedzenia przewiduje rozpatrzenie projektu sprawozdania autorstwa Pani Profesor Hübner na temat składu Parlamentu Europejskiego, a także ustalenie terminu składania poprawek.

Ponadto, na posiedzeniu przewidziana jest dyskusja z Panem Guy Verhofstadtem, koordynatorem Parlamentu Europejskiego ds. negocjacji dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE oraz głosowanie opinii autorstwa Pani Profesor Hübner nt. budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.

 

Prezentacja projektu sprawozdania dotyczącego składu Parlamentu Europejskiego

12 lipca, Pani Profesor Hübner wraz z Panem Pedro Silva Pereira z grupy S&D zaprezentuje projekt sprawozdania dotyczącego składu Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest liczba miejsc w PE przydzielona do każdego kraju członkowskiego. Jest to bardzo drażliwa kwestia, którą dodatkowo komplikuje proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Na publikację raportu oczekują zatem wszystkie kraje unijne, w tym Polska.

 

Śniadanie robocze Sieci Idei Europejskich

Tego samego dnia odbędzie się śniadanie robocze organizowane przez Sieci Idei Europejskich grupy EPL. Wydarzenie to ma na celu omówienie spotkania przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Kongresu Stanów Zjednoczonych, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Rozmowy będą dotyczyć relacji handlowych, a udział w nich weźmie również Profesor Hübner.

 

Posiedzenie Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Również 12 lipca, Pani Profesor Hübner weźmie udział w posiedzeniu Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W ramach tego wydarzenia odbędą się rozmowy członków Delegacji z Panią Věrą Jourovą – komisarzem ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci w Komisji Europejskiej. Tematem spotkania będzie aktualny stan współpracy na linii UE – USA w obszarach takich jak sprawiedliwość  czy sprawy wewnętrzne.

 

Spotkanie robocze grupy sterującej ds. Brexitu

W czwartek, 13 lipca, Pani Profesor Hübner weźmie udział w spotkaniu roboczym grupy sterującej (Brexit Steering Group) nt. negocjacji dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Pani Profesor zasiada w tej grupie, jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, która jest odpowiedzialne za monitorowanie całego procesu.