,

EU flags are seen out outside European Commission headquarters in Brussels

Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Handlu Irlandii

W poniedziałek, 4 września Pani Profesor Danuta Hübner spotka się z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Handlu Irlandii, Panem Simonem Coveneyem. Spotkanie dotyczyć będzie negocjacji procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz jego wpływu na Irlandię i obywateli.


Obiad roboczy z przewodniczącym Komisji ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Również w poniedziałek, 4 września Pani Profesor Danuta Hübner weźmie udział w obiedzie roboczym z Panem Hillarym Bennem, deputowanym Brytyjskiej Izby Gmin, przewodniczącym Komisji ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.


Spotkanie grupy sterującej ds. Brexitu

Następnie, tego dnia Pani Profesor Danuta Hübner weźmie udział w spotkaniu grupy sterującej ds. Brexitu z głównym negocjatorem UE Panem Michelem Barnierem, który poinformuje grupę o rezultatach 3 tury negocjacji.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych

W godzinach 16.00-18.30 Pani Profesor Danuta Hübner  przewodniczyć będzie  posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Posiedzenie to rozpocznie się wysłuchaniem publicznym oraz debatą z Guy Verhofstadtem nt. Brexitu i konstytucjonalnych wyzwań tego procesu.
Sprawozdanie można oglądać na żywo tutaj. 

 

Posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych

Również 4 września, Pani Profesor Hübner weźmie udział w posiedzeniu Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych. W ramach tego posiedzenia odbędzie się głosowanie nad dwiema opiniami. Pierwsza z nich dotyczy budżetu UE na rok 2018, a druga ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne.

Tego samego dnia Profesor Hübner weźmie udział w obiedzie roboczym organizowanym przez brytyjską europosłankę Neenę Gill. W spotkaniu uczestniczyć będą dyrektorzy czołowych brytyjskich instytucji finansowych takich jak: Aviva, Morgan Stanley, BNY Mellon.

 

Prezentacja raportu opracowanego przez London Stock Exchange Group

5 września, odbędzie się prezentacja raportu opracowanego przez London Stock Exchange Group zatutułowanego “1000 companies to inspire Europe”. Raport opisuje działalność tysiąca najszybciej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw powstałych w krajach unijnych. Pani Profesor Hübner weźmie udział w debacie organizowanej w ramach tego wydarzenia poświęconej finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, a także spotka się z przedstawicielami polskiej firmy Elektrix, która została uwzględniona w raporcie.

 

Spotkanie z delegacją Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie 

6 września, Profesor Danuta Hübner spotka się z delegacją Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie (Association for Financial Markets in Europe - AFME). Spotkanie dotyczyć będzie przepisów w zakresie bankowości, nad którymi Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych rozpocznie prace jesienią.

 

Negocjacje dot. Rejestru Przejrzystości

W środę, 6 września prof. Danuta Hübner weźmie udział w rozpoczęciu negocjacji na temat porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie Rejestru Przejrzystości. Porozumienie ustalać będzie reguły dostępu do instytucji europejskich dla lobbystów i wszelkich organizacji. Prof. Hübner jest współnegocjatorką tego porozumienia ze strony Parlamentu Europejskiego wraz z wiceprzewodniczącą PE Sylvie Guillaume. Spotkanie jest organizowane przez prezydencję estońską w Radzie Unii Europejskiej.