,

Jak-odnowić-strefę-euro

27 marca Profesor Danuta Hübner wygłosiła przemówienie gościnne dla członków Sieci Specjalistów do Spraw Europejskich (SEAP). Tematem spotkania była przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej oraz rola etyki lobbingowej.