,

taxe-©-arahan-Fotolia.com_

15 maja odbyło się wspólne głosowanie Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Budżetowej (BUDG) nad dwoma raportami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investment – EFSI). EFSI powstał w 2015 roku i jest podstawowym narzędziem planu, zwanego Planem Junckera, którego celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i inwestycji w Unii Europejskiej. Pierwszy raport zawiera konkluzje z dotychczasowego wdrażania planu. Drugi, zaś stanowi sprawozdanie  legislacyjne wydłużające okres trwania funduszu do 2020 roku, jak i wprowadzające pozostałe usprawnienia.