,

EUUSbridgeShutte

28 marca Profesor Danuta Hübner wzięła udział w spotkaniu przygotowującym do tygodnia transatlantyckiego, który w tym roku odbędzie się 17 lipca w Waszyngtonie. Spotkanie dotyczyło organizacji wizyty Transatlantyckiej oraz budowaniu sieci współpracy.