,

gbeu-flag

We wtorek 2 maja, Profesor Hübner wzięła udział w spotkaniu grupy parlamentarzystów odpowiedzialnych za proces Brexitu. Parlament Europejski będzie miał decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE. Komisja AFCO, której przewodniczy Pani Profesor jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu na temat wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Zgodnie z procedura zgody Parlament Europejski może odrzucić lub przyjąć wynegocjowany tekst, na podstawie rekomendacji komisji której przewodniczy prof. Hübner.