,

voting

W czwartek, 8 czerwca Pani Profesor Hübner odbyła spotkanie z Prezydencją Maltańską UE. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac nad reformą europejskiego prawa wyborczego, które wciąż toczą się w Radzie.

Parlament Europejski przyjął 11 listopada 2015 rezolucję w sprawie reformy prawa wyborczego. Uzgodnienie między Parlamentem i Radą wspólnych zasad pozwoliłoby dostosować prawo wyborcze do obecnej rzeczywistości 28 państw członkowskich, poprawiając dostęp do informacji, widoczność partii europejskich, do których należą partie krajowe oraz zapewniając prawo udziału w głosowaniu wszystkim obywatelom bez względu na to, gdzie mieszkają czy pracują.

Tekst rezolucji przyjętej przez Parlament znajdziecie Państwo tutaj.