,

ECB_2268036b

4 lipca odbyło się spotkanie Pani Profesor z Panem Antonio García del Riego, dyrektorem działu European Corporate Affairs banku Santader. Tematem spotkania były nadchodzące reformy sektora bankowego w Unii Europejskiej.