, Bez kategorii

Knott

Dzisiaj Pani profesor Hübner spotkała się z Jonathanem Knottem, Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce.

Głównym tematem rozmów był oczywiście proces Brexitu oraz prace realizowane w tym zakresie przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, kierowaną przez prof. Hübner. Wychodzenie Zjednoczonego Królestwa z Unii, to złożony wielopoziomowy proces, obejmujący wszystkie elementy wzajemnych relacji. Uzgodnienia wymagają szczegółowych analiz i wielu negocjacji, dlatego takie spotkania jak z Panem Ambasadorem, są stałym elementem kalendarza Pani profesor Hübner.

Brexit jest dla prof. Hübner ważny również ze względu na obowiązki wynikające z członkostwa w sześcioosobowej Grupie Sterującej Parlamentu Europejskiego, która na bieżąco koordynuje całość debat, ustaleń i rezolucji Parlamentu Europejskiego w zakresie Brexitu.

Jego Ekscelencja Pan Ambasador Knott kieruje warszawską placówką, tym razem jednak spotkanie odbyło się w Brukseli. Wcześniej w tym roku, prof. Hübner spotkała się kilkukrotnie również w Warszawie.