,

IMG_2016_03_31_062

11 lipca, Pani Profesor Hübner wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. Unii Bankowej, w ramach którego odbyła się dyskusja z Panią Margrethe Vestager, komisarzem ds. konkurencji, poświęcona ostatnim przypadkom niewypłacalności banków i rezolucji bankowej.

Następnie członkowie grupy roboczej omówili te kwestie z Panią Elke Koenig, przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB).