,

gbeu-flag

Artykuł 50 został uruchomiony przez Zjednoczone Królestwo. Negocjacje między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem dotyczące procedury wyjścia z Unii rozpoczną się, jak tylko Rada Europejska przyjmie pozycję negocjacyjną. Wyzwaniem będzie nie tylko negocjowanie umowy dot. samego wyjścia, ale także wypracowanie dobrego kompromisu w sprawie przyszłych relacji Unii ze Zjednoczonym Królestwem. Jestem przekonania, że możemy to osiągnąć. Aby tak się stało, musimy określić wspólne cele i zgodzić się co do tego, jak nasze stosunki mają wyglądać w przyszłości, gdy Brexit stanie się już rzeczywistością. Komisja ds. Konstytucyjnych uczyni wszystko, aby przyjęte prerogatywy negocjacyjne były uszanowane. To oznacza zapewnienie praw obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, jak też i obywateli Zjednoczonego Królestwa, zamieszkujących w Unii, a także poszanowanie praw i potrzeb w zakresie dzielonej odpowiedzialności, szczególnie jeśli chodzi o proces pokojowy w Irlandii Północnej. Cieszę się, że Premier Theresa May zwróciła uwagę na te zagadnienia w dzisiejszym liście do Przewodniczącego Tuska. Teraz musimy się skoncentrować na następnych krokach i rozpocząć negocjacje w wyważony sposób i z pozytywnym nastawieniem.