,

20150602PHT61739_original

12 lipca, Pani Profesor Hübner wraz z Panem Pedro Silva Pereira z grupy S&D zaprezentowała projekt sprawozdania dotyczącego składu Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest liczba miejsc w PE przydzielona do każdego kraju członkowskiego. Jest to bardzo drażliwa kwestia, którą dodatkowo komplikuje proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Na publikację raportu oczekują zatem wszystkie kraje unijne, w tym Polska.