,

okładka2013

We wtorek, 2 maja w ramach posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych, pod przewodnictwem Pani Profesor Hübner, odbyło się międzyparlamentarne posiedzenie posłów parlamentów narodowych z eurodeputowanymi. Podczas spotkania dyskutowane było sprawozdanie w sprawie “Wdrażania postanowień traktatu dotyczących parlamentów narodowych”.

Obok krajowych parlamentarzystów Komisja wysłuchała także komentarzy dotyczących współpracy międzyparlamentarnej, kwestii pomocniczości oraz dialogu politycznego trzech zaproszonych ekspertów, Carlo Casiniego, Ludwika Dorna i Ingolfa Pernice.

W środę, 3 maja także odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych. Agenda przewidywała wymianę zdań z Guy Verhofstadtem nt. negocjacji w sprawie Brexitu. Dodatkowo omawiane były sprawozdania nt. monitorowania stosowania prawa UE 2015 oraz budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.

Dodatkowo w godzinach 17:30-18:30 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie z Vice-Przewodniczącym Komisji Europejskiej, Panem Fransem Timmermansem.