,

www

W środę, 12 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor Hübner.
Porządek dzienny posiedzenia przewidywał rozpatrzenie projektu sprawozdania autorstwa Pani Profesor Hübner na temat składu Parlamentu Europejskiego, a także ustalenie terminu składania poprawek.

Ponadto, na posiedzeniu przewidziana została dyskusja z Panem Guy Verhofstadtem, koordynatorem Parlamentu Europejskiego ds. negocjacji dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE oraz głosowanie opinii autorstwa Pani Profesor Hübner nt. budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.