,

16-06-27 Cdp on Brexit-14

10 i 11 lipca odbyło się posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego (INTA). Tematem, ostatniego przed wakacyjną przerwą spotkania, było między innymi opinia prawna Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu opuszczania przez Wielką Brytanię struktur unijnych. Podczas tego posiedzenia odbyła się również debata z Urve Palo – estońską minister przedsiębiorczości reprezentującą urzędującego przewodniczącego Rady na temat priorytetów prezydencji Estonii w Radzie UE w obszarze handlu międzynarodowego. Komisja omówiła także umowy o wolnym handlu między UE a Japonią – EPA/ FTA (Economic Partnership Agreement/ Free Trade Agreement), co do których osiągnięto ostatnio porozumienie.