,

EUUSbridgeShutte

12 lipca, Pani Profesor Hübner wzięła udział w posiedzeniu Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W ramach tego wydarzenia odbyły się rozmowy członków Delegacji z Panią Věrą Jourovą – komisarzem ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci w Komisji Europejskiej. Tematem spotkania był aktualny stan współpracy na linii UE – USA w obszarach takich jak sprawiedliwość  czy sprawy wewnętrzne.