, Warszawa

24

Pani Profesor Hübner uczestniczyła w odbywającym się w dniach od 8 d 9 września w Łasku- Kolumnie k Łodzi II Międzynarodowym Kongresie Miast –Ogrodów, zorganizowanym przez lokalne Stowarzyszenie Nasza Kolumna. Idea Kongresu ma służyć aktywizacji lokalnej społeczności i  propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Pani Profesor wygłosiła odczyt na temat aksjologii zmian zachodzących obecnie w Europie, roli miast-ogrodów w przemianach cywilizacyjnych, a także roli Polski w Unii Europejskiej.

Pani Profesor mówiła: „Myślę, że idea Europy jest w swojej filozofii i aksjologii bardzo podobna do idei miasta-ogrodu. Gdy wracam pamięcią do okresu negocjacji akcesyjnych, to oczywiście głównie to, co pamiętam to ciągłe działanie, często w stresie, w niedoczasie, przy uporze przeciwników i tzw. czynników obiektywnych. Nie było wtedy czasu na głęboką refleksję o wielkich wartościach, bo to był bardzo dynamiczny czas szybkiego podejmowania pragmatycznych decyzji. Ale przecież zawsze byłam świadoma, że za tym całym wysiłkiem, czasem za frustracją, stoi coś więcej. Wszyscy, którzy negocjowaliśmy wejście Polski do Unii, po prostu pragnęliśmy, aby w Polsce było nie tylko lepiej, ale też i piękniej. I muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją przyjeżdżam do polskich miast i miasteczek, bo widzę jak się zmieniły, jak rozkwitły po wejściu do Unii. I to nie tylko, jak sądzę, efekt wielkiego napływu funduszy strukturalnych był tego powodem, ale również innego podejścia, tego, że Polkom i Polakom po długim okresie marazmu, zaczęło się „chcieć”, jak to się mówi.

Zaczęliśmy traktować miejsca, gdzie żyjemy, jako coś cennego, coś co nas wyróżnia i identyfikuje, co ma wartość w naszym życiu. Również działał, jak sądzę czynnik dumy lokalnej, że teraz jesteśmy w Europie. Te kilkanaście lat w Unii sprawiły, że poczuliśmy się Europejczykami i zaczęliśmy traktować standardy europejskie, również te estetyczne, jako własne. Europa stała się ona dla nas czymś oczywistym, prawie tak jak powietrze, którym oddychamy na co dzień. Takim miastem-ogrodem, w dużej skali, który daje nam przestrzeń do dobrego życia, otwiera na nowe krajobrazy, również te duchowe i intelektualne.”
Zwróciła też uwagę na rolę samorządów: „Nie mogę nie wspomnieć o tym jak wielką rolę odegrały w tym rozwoju samorządy. Reforma samorządowa była jedna z najistotniejszych, najbardziej długofalowo pro-rozwojowych reform, jakie wprowadziliśmy po 1989 roku. Efekty są widoczne jak na dłoni wzdłuż i wszerz Polski. Bo Polska samorządem stoi. Trzeba to ciągle przypominać, szczególnie teraz, gdy coraz częściej przedstawia nam się samorządy jako zło i prawie że czynnik antypaństwowy. Wierzę, że ten niedobry okres minie za niedługo. I zaapelowała do samorządowców: „Bądźcie jak Marcin Luter, którego sławne słowa warto sobie przyjąć, w tym roku 500-lecia Reformacji, jako motto wszelkich dobrych działań: „Tu stoję i inaczej nie mogę”.

W trakcie Kongresu Pani Profesor spotkała się z przedstawicielami władz publicznych i samorządowych, m.in. burmistrzem Łasku, p. Gabrielem Szkudlarkiem, organizatorami Kongresu, Prezesem Stowarzyszenia Nasza Kolumna, p. Haliną Wawrzyniak-Lichy oraz p. Witoldem Brodzińskim, z członkami stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych działających w miastach – ogrodach w Polsce oraz w  Europie.
Miłym urozmaiceniem na zakończenie bogatego w wydarzenia drugiego dnia Kongresu był koncert zespołu „Zelowskie dzwonki” działającego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej z pobliskiego Zelowa. Więcej informacji o zespole tutaj.

 

Poniżej jest krótka relacja fotograficzna z udziału w Kongresie w Kolumnie.
Pani prof. Hubner rozmawiała z Panią Haliną Wawrzyniak-Lichy (fot.3), prezeską Stowarzyszenia „Nasza Kolumna” oraz prof. Witoldem Brodzińskim (4), członkiem Stowarzyszenia, współorganizatorem Kongresu. Natomiast po koncercie zespołu „Zelowskie Dzwonki” była okazja obejrzeć rzadkie instrumenty (2) i chwilę porozmawiać z zespołem. (1)

DSCN1001 DSCN1005DSCN1014DSCN1021