,

gbeu-flag

Komunikat prasowy prof. dr hab. Danuty Hübner w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej

 

„Zasady są proste: będziemy przede wszystkim bronić interesów 440 milionów mieszkańców UE i działać na rzecz zachowania integralności i spójności Europy. Naszym obowiązkiem jest bronić wartości, które są podstawą UE, zapewnić, iż Wielka Brytania wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych oraz wypracować odpowiednie rozwiązania dla Irlandii Północnej” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner komentując przyjętą dziś rezolucję Parlamentu Europejskiego nt negocjacji Brexit.

 

„To są dla nas nieprzekraczalne granice w negocjacjach, na podstawie których będziemy oceniać postęp procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej” – powiedziała.

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) zaznaczyła, iż Parlament Europejski będzie miał decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE. Dodała, że komisja AFCO, której przewodniczy jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu na temat wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Zgodnie z procedura zgody Parlament Europejski może odrzucić lub przyjąć wynegocjowany tekst, na podstawie rekomendacji komisji AFCO. Dlatego komisja AFCO będzie obiektywnym ale i zarazem wymagającym arbitrem.

 

„W Wielkiej Brytanii mieszka obecnie ponad 3,1 miliona obywateli innych państw UE. Ponad 1,2 miliona Brytyjczyków mieszka z kolei w państwach Europy kontynentalnej. Naszym obowiązkiem jest zagwarantować stabilność oraz jasność prawną zarówno dla biznesu jak i mieszkańców UE. Musimy zapewnić stopniowy i uporządkowany proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii, w oparciu o unijne prawo i interesy obu stron” – podkreśliła. „Nie postrzegamy opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię jako odrzucenie łączących nas wartości. Opuszczenie UE pociąga za sobą jednakże wyjście Wielkiej Brytanii z wypracowanych ram solidarności i współpracy pielęgnowanych przez ostatnie cztery dekady. Rząd Teresy May podkreślał, że chce nadal brać czynny udział w realizowaniu silnej Europy. Cieszy nas to, ale musimy mieć na uwadze, że przyszłe relacje UE z Wielką Brytanią nie będą już tak samo głębokie, jak były w przypadku członkostwa Wielkiej Brytanii w UE” – dodała.