,

HUBNER, Danuta Maria (EPP, PL); SCHMIT Nicolas - Luxemburg Minister of Labour, Employment and the Social and Solidarity Economy – Former Member of the European Convention; ANGEL Marc - Chairman of the Committee on Foreign and European Affairs, Defence,;

Dzisiaj odbyło się ważne posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych PE, której pani prof. Hübner przewodniczy. Omówione zostało przygotowane przez Panią prof. sprawozdanie nt. liczebności i struktury Parlamentu Europejskiego przyszłych kadencji. Propozycje te określą liczbę mandatów, jakie każde państwo członkowskie otrzyma w następnej kadencji. Trwają też ustalenia, czy w propozycjach Parlamentu znajdą się wspólne okręgi wyborcze oraz system stałego rozdzielania mandatów. 

Drugim ważnym punktem było coroczne spotkanie z przedstawicielami parlamentów narodowych. Okazją i kontekstem rozmów była przyszłości Unii Europejskiej omawiana w oparciu o białą księgę Komisji oraz przemówienie przewodniczącego Jean-Claude Junckera o stanie Unii.

 

22382339_1445515008899377_8824384352469281199_o