,

AFCO

W poniedziałek 22 stycznie prof. Hübner prowadziła obrady Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Głównymi punktami planu posiedzenia była:

  • wymiana poglądów z wiceministrem do spraw europejskich Estonii, Panem Mattim Maasikasem. Omawiane były także efekty estońskiej prezydencj;
  • Natomiast Monika Panayotova, przewodnicząca Rady Unii Europejskiej, wiceminister ds. prezydencji bułgarskiej w Radzie UE w 2018 przedstawiła rprezentację programu prezydencji bułgarskiej.

Patrząc na fotografię, warto zwrócić uwagę na dominującą rolę kobiet w dzisiejszych obradach Komisji AFCO.