, Media

Fakty po Faktach

W sobotę 17 marca, prof. Danuta Hübner była gościem programu “Fakty po Faktach” w TVN24. Tematem rozmowy był stan obecnych relacji między Polską a Unią Europejską, a także coraz większe przyzwolenie na mowę nienawiści. Zachęcamy do obejrzenia rozmowy pod tym linkiem (od 18-tej minuty). Poniżej kilka istotnych fragmentów:

“Nawet jeśli na oficjalnych spotkaniach międzynarodowych polski rząd ściska ręce, serdecznie się wita, to to już nie ma nic wspólnego z partnerstwem. Ze strony zachodnich liderów to jest zwykła dyplomacja, którą trzeba zachować. Niestety, to już nie jest pozycja kraju godnego zaufania, wiarygodnego partnera, z którym chce się pracować i tego bardzo mi szkoda”

“Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej wiązano z Polską duże nadzieje. Związane one były z naszą historią, także historią Solidarności. Krajem który będzie dokładał solidną cegiełkę do budowy unijnej wspólnoty. Niestety to, co najgorsze już się wydarzyło. To już nie jest ta Polska, do której Europa miała zaufanie. Odbudować to, będzie bardzo trudno. Właściwie budowę wizerunku trzeba zacząć od początku.”

“Po dwóch latach odmawiania dialogu, następuje próba nawiązania dialogu. Białą księga jest próbą przykrycia tego wszystkiego, co wydarzyło się do tej pory. Jest podtrzymaniem stanowiska, które polski rząd prezentował do tej pory, czyli unikaniem dialogu. Mam wątpliwości czy po stronie polskiego rządu jest gotowość do zrobienia kroku wstecz. Myślę, że ten fasadowy dialog podejmowany dziś jedynie wizerunkowo i jest już za późno, żeby ktoś się na to nabrał.”
“Nawet jeśli Europa dojdzie do wniosku, żeby zostawić Polskę w spokoju, zaniecha interwencji w sprawie praworządności może zakończyć się w moim przekonaniu najgorszym rozwiązaniem – zostawieniem sobie Polski samej sobie, jako kraj do którego już nie mamy zaufania.”