,

Więcej informacji na temat Komisji ECON znajdą Państwo tutaj