,

AFCO. Głosowania

Poniżej przedstawiamy zapowiedzi ważnych i ciekawych tematów, którymi w tym tygodniu zajmować będzie się prof. Danuta Hübner:

W poniedziałek Pani Profesor Hübner spotka się z pracownikami sekretariatów parlamentów narodowych w Parlamencie Europejskim. Spotkanie dotyczyć będzie prac Komisji spraw konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor. Poruszone będą miedzy innymi takie tematy jak: przyszły skład Parlamentu Europejskiego, Reforma Europejskiego Prawa Wyborczego, ‘Spitzenkandidaten’ oraz Brexit.

We wtorek, 10 kwietnia, Pani Profesor weźmie udział w debacie organizowanej przez Komitet Regionów w Brukseli na temat Przyszłości Europy. Pani Profesor mówić będzie o roli regionów w tym procesie.

Dodatkowo, we wtorek, 10 kwietnia profesor Hübner również spotka się z Panią Sabine Thillaye, Przewodniczącą komisji ds. europejskich Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Spotkanie dotyczyć będzie roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej oraz Brexitu.